UBR|EC O&P

Visie

UBR|EC O&P levert de tweedelijns expertise die nodig is om een slagvaardig, toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid van het Rijk te realiseren.  UBR|EC O&P draagt daarmee bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de rijksoverheid, het juiste personeel op de juiste plaats, een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving, een goede organisatie-inrichting en -structuur en gedegen arbeidsjuridisch advies. Lees hier meer over UBR|EC O&P

Actueel

Meer actuele items

Arbeid, Vitaliteit en Welzijn

Wilt u weten hoe u uw organisatie gezond houdt. UBR|EC O&P is gericht op het optimaliseren van het arbeidsklimaat. Wij verlenen u dienstverlening op het gebied van arbo, bedrijfsmaatschappelijk werk, preventie, re-integratie, sociale zekerheid en vitaliteit.

In-, door- en uitstroom

UBR|EC O&P begeleidt rijksmedewerkers naar de juiste plek. Wanneer het gaat om de juiste persoon voor uw vacature, of voor een effectieve en efficiënte werving en selectie van in- en extern personeel. UBR|EC O&P is uw partner en expert voor mobiliteitsvraagstukken.

Advies

Bent u bezig met een reorganisatie? Hebt u juridisch advies en ondersteuning nodig? Of wilt u weten hoe u uw organisatie kunt doorontwikkelen? UBR|EC O&P draagt zorgt voor uw vragen op het gebied van organisatie en formatie.

Klantcontactcentrum (KCC)

Tel. 070-7000523
Stel uw vragen via het formulier of lees meer over het KCC

Direct naar

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Hoe bereikt u bedrijfsmaatschappelijk werk? Lees verder

Blog

Hart en ziellijst

Blog Diebrichje Oostveen
Diebrichje Oostveen schrijft in een maandelijkse blog over haar ervaringen als VWNW-kandidaat. Lees verder

Zoeken
Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P)